ББР

08 Юли 2013

ББР е сред учредителите на Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори

Българска банка за развитие стана един от учредителите на Европейската асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI) със седалище в Брюксел. Президенти и други високопоставени лица от 16 финансови институции, управляващи ресурс за дългосрочно финансиране на стойност над 1.5 трилиона евро, дадоха...
26 Юни 2012

ББР може да отпусне 200 млн. лева за МСП

Българската банка за развитие разполага с ресурс от близо 200 млн. лева за финансиране на проекти на малки и средни предприятия в страната до края на 2012 година. Фирмите могат да кандидатстват за кредити като попълват специално разработена онлайн форма през интернет. Минималният размер е 250 000...
02 Февруари 2012

Нова програма от 100 млн. лв. за малкия и среден бизнес

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма, в рамките на която да бъдат предоставени кредити за 100 млн. лв. на българските малки и средни предприятия (МСП). Предвижда се програмата да бъде реализирана в партньорство с търговски банки при преференциални спрямо местния пазар условия –...
30 Септември 2011

37 млн. евро за кредити и гаранции по заеми получава ББР

Българска банка за развитие (ББР) договори 37 млн. евро по две споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Получатели на средствата са двете дъщерни дружества на банката – Микрофинансираща институця ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) и Националния гаранционен фонд (НГФ). Споразуменията бяха подписани днес...
22 Юли 2010

Фирмите са погасили над 500 заема по кредитните линии

Към 30 юни 2010 г. селскостопанските производители са погасили 396 заема на стойност над 45 млн. лв. по кредитни линии на Българска банка за развитие. По програмата за оборотно и инвестиционно финансиране на МСП фирмите са върнали 106 кредита на обща стойност 31.8 млн. лв. За периода януари-юни...
06 Юли 2010

Бизнесът иска парите си по изпълнени проекти

Към 1 юли 2010 година в Българска банка за развитие са постъпили 476 заявления за прехвърляне на вземания. Исканията са подадени от 242 фирми и са на обща стойност 132 милиона лева.
Близо 51% от постъплитите заявления са за изпълнени поръчки в сферата на строителството. Исканията са на...
22 Юни 2010

Помощ за вносителите на земеделски продукти от САЩ

Български вносители на земеделски продукти от САЩ ще бъдат подпомогнати от Българска банка за развитие по Програмата за гарантиране на експортни кредити (GSM-102) на Корпорацията за кредитиране на стоки към Департамента по земеделие на САЩ.
Целта е да се улеснят сделките им с американски...
02 Юни 2010

Топ финансисти обсъждат икономическата ситуация у нас

20 топ финансисти от европейски банки за развитие ще обсъждат у нас настоящата икономическа ситуация в ЕС, ролята на еврото и отражението му върху реалната икономика в Европа. Дискусията ще се проведе по време на срещата на главните икономисти на финансовите институции, които членуват в...