бедствия

По време на конференцията VivaTech в Париж, IBM и партньори представиха глобалната инициатива Call for Code, най-мащабният и амбициозен проект, обединяващ стартъпи, академична общност и бизнес в решаване на сериозни социални про
Експерти от министерства и агенции, неправителствени организации и посолства се включиха в дискусията "Промените в климата и значението им за институциите и гражданите в България”, организирана от представителството на Европейската комисия в България, международната природозащитна организация WWF и