fbpx IBM представи инициативата Call for Code за справяне с бедствията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

IBM представи инициативата Call for Code за справяне с бедствията

IBM представи инициативата Call for Code за справяне с бедствията

По време на конференцията VivaTech в Париж, IBM и партньори представиха глобалната инициатива Call for Code, най-мащабният и амбициозен проект, обединяващ стартъпи, академична общност и бизнес в решаване на сериозни социални проблеми: превенция, отговор и възстановяване от природни бедствия.
В рамките на конференцията в Париж, Джини Ромети, президент и изпълнителен директор на IBM, се обърна с призив към технологичната индустрия за създаване на едно по-добро бъдеще. IBM ще предложи свои технологии и инвестиция от 30 милиона долара за 5 години в подкрепа на инициативата Call for Code. Целта на програмата е да обедини световни лидери в областта на разработките и да се основе на технологии като изкуствен интелект (AI), блокчейн и облачни системи, както и Интернет на нещата (IoT), за да се справи със социалните предизвикателства утре.

„В IBM насочваме силата на технологии като AI, блокчейн, IoT и облака, за да се справим с някой от най-сериозните предизвикателства в бизнеса“, сподели Боб Лорд, главен директор дигитални системи в IBM. „Сега, с Call for Code, призоваваме всички разработчици да се включат в инициативата и да използват тези нови технологии в помощ на хората в нужда и на цялото общество.“

Чрез Call for Code, IBM и фондация David Clark ще обединят сили с Върховния комисариат по правата на човека на ООН и хуманния им подход с фокус върху въвличане на засегнатите групи в подготовката за реагиране и възстановяване след бедствия.
„Технологията може да бъде мощна сила за постигане на напредък в областта на правата на човека и изграждане на равноправни общности. Call for Code е отлична възможност за изследване въздействието и ролята, които технологиите могат да окажат за защита на човешките права при хуманитарни кризи“, каза Лоран Сувер, ръководител външни комуникации към Върховния комисариат за защита на човешките права към ООН.
Call for Code също интегрира подхода на Американския Червен кръст по нов начин, за да подкрепи жертвите при бедствия – особено ценно предвид факта, че 2017 г. беше една от най-лошите години по брой на катастрофални бедствия, сред които пожари, наводнения, земетресения и бури.
"Възможността за реакция при национални и международни природни бедствия с големи мащаби представлява екипно усилие и ние се вълнуваме, че имаме шанс да използваме уменията и анализите от технологичната индустрия за справяне с тези глобални предизвикателства", сподели Брад Кейзерман, вицепрезидент на Американския Червен кръст. "Партньорства и технология като тези позволяват по-интелигентна и бърза възможност за реакция, които са от решаващо значение за по-ефективното подпомагане на нуждаещите се".

Call for Code кани софтуерните разработчици да създадат нови приложения, за да помогнат на общностите и хората да се подготвят по-добре за природните бедствия. Например, те могат да създадат приложение, което използва информация за времето и информация за веригата за доставки, за да алармират аптеките да увеличат доставките на лекарства, бутилирана вода и други продукти, въз основа на прогнозирано метеорологично бедствие. Или пък приложение, което прогнозира кога и къде се очаква да бъде най-тежкото бедствие, така че достатъчен брой хора от аварийните екипи да бъдат изпратени предварително, за да подпомогнат нуждаещите се.
Инвестицията на IBM в размер на 30 млн. долара за период от пет години ще финансира достъпа на разработчици до инструменти, технологии, безплатен код и обучение с експерти. Екипът победител ще получи финансова награда, но може би по-значимото възнаграждение ще бъде достъпът до дългосрочна подкрепа, която ще помогне самата идея да се превърне от прототип в реално приложение. Това включва постоянна подкрепа за разработчиците чрез партньорството на IBM с Linux Foundation.
 

Facebook коментари