fbpx болести | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните започват Национална обучителна кампания за болестите по животните.
Средствата на кандидатите по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2015 г ще се изплатят еднократно до края месец май 2015 г.
Европейската комисия одобри схема на държавна помощ за закупуване на препарати срещу вредители по овощните насаждения, които са обект на Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.
Министерството на земеделието и храните разработва схема, която ще даде възможност на производителите на плодове да бъдат възстановявани разходите за превенцията на болести по растенията. Ако тази схема бъде приложена с достатъчен обхват, се очаква болестите по овошките да намалеят с 30-40%.
Нови осем групи болести се включват в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.