fbpx Мерки за болестите по животните | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мерки за болестите по животните

Средствата на кандидатите по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2015 г ще се изплатят еднократно до края месец май 2015 г. Общият размер на помощта е 25 000 000 лв. На Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ се реши тя да не се изплаща, както бе предвидено на два транша.

Поради усложнената епизоотична обстановка в страната – възникнали огнища на птичи грип, довели до затруднения в търговията с живи птици и суровини, браншовите организации са настояли за изплащане наведнъж на пълния размер на помощта.

В същото време 8 217 едри преживни животни са ваксинирани срещу син език до момента в страната. Най-голям е броят на ваксинираните животни в Област Благоевград.