fbpx животни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Въпреки пандемията, изминалата 2020-а година е била успешна за Зоологическа градина – София.
Ситуацията със здравословното състояние на овцете и козите, вследствие чумата по дребните преживни животни в Югоизточна България, беше обсъдена на среща между ръководството на Министерство на земеделието, храните и горите, ек
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изгражда Национална генетична лаборатория, която ще служи за достоверно, научно обосновано
През настоящата 2016 година бизнесът ще има на разположение финансов ресурс в размер на над 500 млн. евро.
Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните започват Национална обучителна кампания за болестите по животните.
„Министерството на земеделието и храните предлага пакет от мерки в областта на ветеринарномедицинската дейност, с които да се гарантира безопасността, както на населението, така и на животните.“ Това заяви заместник-министъръ
След съмнение за заболели животни на територията на област Бургас от „шарка по овцете и козите“, в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните се свика кризисен щаб за предприемане на мерки за ограничаване
Над 50 туристи преминаха по интерпретативен маршрут „Хищници” в природен парк „Странджа” след неговото официално откриване. Той започва от село Заберново и преминава през защитената местност „Парория“.
Средствата на кандидатите по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2015 г ще се изплатят еднократно до края месец май 2015 г.
Растенията и растителните продукти са произведени по биологичен начин, когато са спазени определени изисквания:- Да е преминал преходният период, т.е.