fbpx Превантивно засилва контрола в граничещите с Турция и Гърция области | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Превантивно засилва контрола в граничещите с Турция и Гърция области

Превантивно засилва контрола в граничещите с Турция и Гърция области

След съмнение за заболели животни на територията на област Бургас от „шарка по овцете и козите“, в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните се свика кризисен щаб за предприемане на мерки за ограничаване на болестта. След лабораторни изпитвания се установи, че съмнението е неоснователно и животните на са болни от това заболяване. Случаят е от последните дни, когато бяха докладвани клинични признаци, типични за заболяването „шарка по овцете и козите” в стадо с 244 броя ДПЖ в село Равадиново, община Созопол, област Бургас. Лабораторните изследвания отхвърлиха първоначалното съмнение за наличие на болестта. Направено е епизоотично проучване, като не са констатирани клинични признаци при други животни в 11-те животновъдни обекти на територията на селото.

Кризисния щаб взе решение превантивно да бъдат засилени мерките за контрол по южната граница на Република България. Областите са в повишена епизоотичната готовност. Мерките целят недопускане на заболявания на територията на страната. Цели се предотвратяване на неблагоприятните последици за българското животновъдство от разпространяване на болести по животните.

Собствениците трябва да засилят мерките за биосигурност в животновъдните си обекти. Създава се организация за своевременно подаване на информация за епизоотичната обстановка в общините. Ще се организират и срещи с фермерите от рисковите области. Ще им бъдат разяснени мерки за предпазване на животните от възможни заболявания, характерни за района. Животновъдите ще бъдат запознати и с рисковете, които крие закупуването на животни с неизвестен здравен статус и произход, както и ако не са придружени с Ветеринарномедицинско свидетелство.