fbpx Националната генетична лаборатория ще заработи през май | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Националната генетична лаборатория ще заработи през май

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изгражда Национална генетична лаборатория, която ще служи за достоверно, научно обосновано определяне на породната принадлежност на животните на съвременно ниво, което да е признато от международната общност и да позволи извършване на референтни ДНК – анализи.

Националната генетична лаборатория ще заработи още в края на май, след като бе подписан договор за доставка на лабораторно оборудване на стойност 499 449,80 лв. без ДДС.

Новата лаборатория ще позволи да бъдат създадени генетични карти на националните породи и да могат ясно да се диференцират породите в България. Ще позволи още да се разкрият закономерности, необходими при разработване на развъдни стратегии и програми за съхранение на генетичните ресурси.

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ и се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 2000 зони и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан". Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото изпълнение (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.