fbpx генетичен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изгражда Национална генетична лаборатория, която ще служи за достоверно, научно обосновано
Сдружение риболовен клуб Балканка започва работата по проект, свързан с опазване и възстановяване на автохтонната балканска пъстърва.
„България разполага с изключително богато генетично разнообразие, което може да се включи в Световната генетична банка.” Това заяви министърът на земеделието и храните проф.
Благодарение на иновативно иследване в софийската клиника Малинов вече ще могат да бъдат поставени диагнози при неясни случаи на над 100 000 генетични заболявания, като аутизъм, епилепсия, маутиплена склероза, сърдечно-съдови заболявания, склероза, хипертония, кардиомиопатия, металобитни заболявания
България има една от най-богатите генетични - банки за животни в Европа.