fbpx Започва уникално генетично изследване на балканската пъстърва | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започва уникално генетично изследване на балканската пъстърва

Започва уникално генетично изследване на балканската пъстърва

Сдружение риболовен клуб Балканка започва работата по проект, свързан с опазване и възстановяване на автохтонната балканска пъстърва. Този вид е уникален за България и преобладава в повечето части на Рила, Пирин, Витоша и Стара планина. За съжаление днес е изместена от внесения от чужбина зарибителен
материал от неместни пъстърви. Проекта включва генетични изследвания, които ще бъдат осъществени за първи път в страната. Резултатите от тях ще дадат адвекватни решения за опазването на биоразнообразието и застрашения вид.

Уникалните генетични изследвания ще бъдат осъществени от специалисти от Институт за гората – БАН, Институт по Биоразнообразие и екосистемни изследвания, Биологически факултет към СУ "Св. Кл. Охридски".

Целта на проекта включва изготвянето на Наръчник за зарибяване с балканска пъстърва, среща на заинтересовани страни за решения и съвместни действия за възстановяване на автохтонни пъстърви, популяризиране метода „Хвани и пусни”. Приет е механизъм за сътрудничество между сдружението и Изпълнителна агенция по рибарство и акваколтури (ИАРА). Крайната цел е да се повишена обществена информираност и ангажираност към проблема за изчезването на балканската пъстърва.

До момента клуб Балканка е реализирал проекти за зарибяване на Природен парк Витоша с 30 хил. балкански пъстърви, на Централен Балкан със 125 хил. екземпляра изцяло със средства на клуба, както и планови зарибявания с пъстръви на различни реки в България. За контакти с клуба http://balkanka.bg/