fbpx България с нова защитена местност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България с нова защитена местност

Нова защитена местност ще бъде официално обявена в България - при река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.
Събитието съвпада с Международния ден на биологичното разнообразие и се организира от Министерство на околната среда и водите по гражданска инициатива на жителите на село Миндя и под патронажа на кмета на Община Велико Търново с идеята за опазване на природата и ползите за местните общности.
До възстановяването на речното корито се стигна по идея на сдружение „За Веселина” и ловно-рибарската дружинка от село Миндя и беше извършено по проект, финансиран от WWF и фондация DOEN. Досега WWF участва в няколко възстановявания на крайречни влажни зони: подобряване на водния режим на блатото Кайкуша в Природен парк Персина и мочурищата на река Осъм при селата Българене и Обнова, които пряко подпомагат опазването на редки видове птици и растения, както и при река Русенски Лом в района на Ивановските скални църкви, с което се намали риска от щети при наводнения.