fbpx защитена местност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

защитена местност

Последните находища на диви божури у нас са в опасност, затова природозащитни организации, заедно с местното читалище в гр.
Нова защитена местност ще бъде официално обявена в България - при река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.