fbpx Конкурс за божурите в Божурище | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Конкурс за божурите в Божурище

Последните находища на диви божури у нас са в опасност, затова природозащитни организации, заедно с местното читалище в гр. Божурище организират национален конкурс за рисунка за деца и ученици от 4 до 16 години с идеята да привлекат вниманието на обществото върху тези редки, но изключително впечатляващи растения.
Днес, благодарение на усилията на много хора, организации и институции, находището на теснолистен божур между Божурище и Волуяк е част от една от най-новите български защитени територии - защитена местност "Теснолистен божур", обявена през 2017 г. То е част от огромна в миналото популация, унищожена в резултат на разоравания и строителство. За съжаление две години по-късно заплахите за вида все още не са решени и в момента се разорават терени с последните естествени находища на божура край Божурище, само на 10 метра извън границите на защитена местност "Теснолист божур". Съгласно Законът за биологичното разнообразие този вид трябва да бъде опазван навсякъде в природата.

Остатък от периодите между заледяванията, теснолистният божур расте по тревисти каменисти места и пасища. Град Божурище е наречен така именно на божурите, които растат около него, а видът присъства и на градския герб.

Асоциация на парковете в България, НЧ „Христо Ботев 1934” – гр. Божурище и Българска фондация Биоразнообразие канят млади художници от цяла България да вземат участие в Национален конкурс за детска рисунка на тема „Дивите божури“. Конкурсът има за цел да запознае малките творци с красивите диви божури и тяхното опазване като защитен вид. Могат да участват деца между 4 и 16 години, разделени в три категории - от 4 до 7 години, от 8 до 12 години и от 13 до 16 години. Всеки млад художник може да участва с до 2 рисунки, нарисувани на картон с размери 35/50 см, материали и техника по избор. За децата до 7 г. се допуска размер на рисунките А4. На гърба трябва да бъдат изписани трите имена на художника, възраст, учебно заведение, адрес, телефон за контакт на учител/ родител. Рисунките се изпращат на адрес п.к. 2227, гр. Божурище, бул. Европа, НЧ „ Христо Ботев 1934”, конкурс „Дивите божури” до 20.05.2019 г

Победителите ще бъдат избрани от компетентно жури от професионални художници и от публиката, а наградите ще бъдат обявени на 22 май 2019 г. по време на Деня на дивия божур и Международния ден на биоразнообразието в НЧ „Христо Ботев 1934” – гр. Божурище от 13.00  часа. Всички рисунки ще бъдат изложени в читалището по време на празника.