fbpx Патентно ведомство и преподавателите по интелектуална собственост ще си сътрудничат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Патентно ведомство и преподавателите по интелектуална собственост ще си сътрудничат

 

Председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов и председателят на Сдружението с нестопанска цел „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“ гл. ас. д-р инж. Радислава Косева подписаха Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност.

Председателят на Патентното ведомство подчерта значението на индустриалната собственост за икономическия просперитет на държавата и важността на получаването на знания в областта на закрилата на индустриалната собственост и патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите. Поставен бе специален акцент на закрилата на техните достижения в научно-техническата сфера за технологичния им трансфер и пазарната им реализация. Подчертано бе значението на това първо по рода си споразумение с преподавателите по интелектуална собственост у нас и бяха споделени надежди за осъществяването на конкретни дейности в академичната област у нас. 

Меморандумът предвижда съвместна дейност в рамките на програмите за работа с университетите на Световната организация за интелектуална собственост, Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и Европейското патентно ведомство. С него ще се подпомогне въвеждането на обучение по интелектуална собственост във висшите и средните училища в България и осигуряването на специализирана учебна литература.

Ще бъдат предоставени по-добри възможности за квалификация на преподавателите по интелектуална собственост и достъп и информация за различните форми на практическо обучение за ученици и студенти.  Съвместно ще бъдат организирани обществени и научни форуми, конференции, симпозиуми и семинари в страната и чужбина по въпросите на образованието и науката в областта на интелектуалната собственост. Патентното ведомство ще оказва информационна и методическа помощ на различни етапи на разработката и реализацията на конкретни научни проекти.