fbpx частен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Американската търговска камара в България си партнира с Центърът за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise – CIPE), за да усилят икономическото сътрудничество и развитието между България и Северна Македония.
По време на конференция на Българо-словенска търговско-промишлена камара бяха представени редица възможности за реализиране на съвместни проекти свързани с пътища, училища, енергетика и обработка на отпадъци.
Преди година фирмата взима кредит от Насърчителна банка на стойност 127 000 евро. Борбата не е лека, но Александров защитава добър бизнес план и успява.