данни за бизнеса

13 Май 2019

Повече за данните за бизнеса по време на DataMorphosis

 На 13-ти Юни в София ще се проведе DataMorphosis, което е част от технологичната конференция SQL Server 2019 Discovery Day, традиционна за Data Platform и по-специално, за SQL Server общността в България.
Конференцията ще има две насоки – техническа, която ще е изпълнена със сесии...