дългосрочен

24 Ноември 2011

SG Експресбанк запазва дългосрочния си рейтинг

Рейтинговата агенция – Fitch Ratings, потвърди дългосрочния рейтинг на Societe
Generale Експресбанк - 'BBB+' с позитивна перспектива. Това е възможно най-високият рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България. От агенцията информираха, че евентуално повишение на рейтинга...
23 Ноември 2011

Четвърти месец отбелязваме спад по дългосрочния лихвен процент

България е единствената държава в ЕС, която отбелязва спад по дългосрочния си лихвен процент за четвърти пореден месец. Според публикувания на 11 ноември от Европейската централна банка хармонизиран дългосрочен лихвен процент на България, основан на доходността по 10-годишните държавни облигации,...