ечемик

05 Август 2019

Добивът на пшеница тази година е много добър

Анализите, представени на Консултативния съвет по зърното показват, че реколтата и като количество, и като качество е по-добра от предходната и се доближава до рекордната 2017 г., подчерта министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по зърното...
18 Юни 2014

Очаква се добра зърнена реколта

Прогнозните данни показват, че количеството пшеница, което ще се ожъне в цялата страна тази година е около 5 млн. тона, както и 700-800 хил. тона ечемик.Въпреки неблагоприятните климатични условия през последните седмици посевите се намират в добро състояние и това дава оптимизъм за стабилни добиви...
12 Юни 2013

Ще се работи за повече защита на посевите от градушките

Метереологичната обстановка няма да повлияе сериозно на добива на зърно, пшеница и царевица, каза земеделският министър по време на Консултативния съвет по зърно. „В момента работим за увеличаване на капацитета на агенцията за борба с градушките за да сме сигурни, че подкрепяме усилената работа на...
10 Юли 2012

Жътвата на ечемика приключва

Към 5 юли са ожънати близо 80% от площите с ечемик, като средният добив за страната е 352 кг/декар. Общото производство до този момент е в размер на 515 хиляди тона. Най-добри са добивите в областите: Добрич – 407 кг/декар, Силистра – 407 кг/декар, Разград – 400 кг/декар и Велико Търново – 395 кг/...
20 Юни 2012

Започна жътвата при ечемика

Прибирането на реколтата от ечемик вече е започнало в 12 области на страната. до 18 юни 2012 г. в страната са ожънати 97 хил. декара с ечемик. Общо засетите площи с ечемик са 1,88 млн. декара, като пропадналите площи, в следствие на неблагоприятни климатични условия са в размер на 29 хил. декара (1...
18 Юли 2011

По-добра ечемичена реколта

Приключва жътвената кампания за ечемика. Към 15.07.2011 г. са реколтирани 1, 77 млн. дка или 97,32 % от засетите през тази година 1, 82 млн. дка с ечемик, сочат данни, обобщени от дирекция „Растениевъдство” на Министерство на земеделието и храните.
Общо получената продукция е в размер на 670...
17 Май 2011

Можем да очакваме добър добив на пшеница

Засетите площи с основни зърнени и маслодайни култури ще осигурят добра зърнена реколта и през тази година. Според прогнозите, при добро развитие на посевите и подходящи агротехнически условия при реколтирането, общото производство от пшеница през тази година би достигнало 3,9 млн. тона. 10 422 172...