fbpx Жътвата на ечемика приключва | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Жътвата на ечемика приключва

Към 5 юли са ожънати близо 80% от площите с ечемик, като средният добив за страната е 352 кг/декар. Общото производство до този момент е в размер на 515 хиляди тона. Най-добри са добивите в областите: Добрич – 407 кг/декар, Силистра – 407 кг/декар, Разград – 400 кг/декар и Велико Търново – 395 кг/декар. Пропаднали площи са едва 1,55%.

Вече са ожънати и 21,2 % от площите с пшеница. Общото производство до момента е 939 хиляди тона, при среден добив за страната 407 кг/декар. Най-интензивни са темповете на жътва на пшеницата в областите: Русе – 53%, Плевен – 40%, Велико Търново – 37% и Монтана І 33%. Общо в страната са засети 10,9 млн. декара, от които са отчетени 24 483 декара пропаднали площи (0,22%).