екосъобразен

11 Февруари 2013

Представете вашите екосъобразни инициативи

Европейският комисар по действията в областта на климата Кони Хедегор, даде началото на конкурс за нисковъглеродни проекти, с които творчески и новаторски мислещите граждани от цяла Европа се призовават да подложат своите екосъобразни инициативи на изпитание. Конкурсът е част от провежданата от...