fbpx евросъюз | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

евросъюз

Износът на България за Европейския съюз се запазва на нивото от същия период на предходната година за През периода януари - май по данни от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие износът ни се увеличава със 148 млн. лева.
 "Всички държави членки трябва да премахнат бариерите на пазара на труда за българи и румънци", е гласувано от Европарламента.
През август шест нови застрахователи от държави членки на Евросъюза са изявили желанието си да извършват застрахователна дейност у нас. Така към края на август общо 370 са застрахователите от държави членки, които са уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да работят в България.