fbpx Увеличение на износа ни към евросъюза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличение на износа ни към евросъюза

Износът на България за Европейския съюз се запазва на нивото от същия период на предходната година за През периода януари - май по данни от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие износът ни се увеличава със 148 млн. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 71.4% от износа за страните членки на Евросъюза. Най-значително нарастване се наблюдава в експорта за Португалия и Словения, докато най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Малта. През май 2012 г. износът за Евросъюза се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лева.
Вносът на България от Европейския съюз за периода януари - май се увеличава с 9.6% спрямо същия период на миналата година. При износа на България за Евросъюза през първите пет месеца в сравнение със същия период на 2011-а най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход", а най-голям спад - при износа от сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)". При вноса от общността най-голям растеж има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", а най-голям спад - в сектора "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".