fbpx Увеличение на износа ни към евросъюза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Увеличение на износа ни към евросъюза

Увеличение на износа ни към евросъюза

Износът на България за Европейския съюз се запазва на нивото от същия период на предходната година за През периода януари - май по данни от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие износът ни се увеличава със 148 млн. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия, които формират 71.4% от износа за страните членки на Евросъюза. Най-значително нарастване се наблюдава в експорта за Португалия и Словения, докато най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург и Малта. През май 2012 г. износът за Евросъюза се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лева.
Вносът на България от Европейския съюз за периода януари - май се увеличава с 9.6% спрямо същия период на миналата година. При износа на България за Евросъюза през първите пет месеца в сравнение със същия период на 2011-а най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход", а най-голям спад - при износа от сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)". При вноса от общността най-голям растеж има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", а най-голям спад - в сектора "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".