fbpx Потребителите възприемат все по-лесно новите тенденции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потребителите възприемат все по-лесно новите тенденции

Водеща снимка
Да

Потребителите възприемат все по-лесно новите тенденции

Активната промяна в потребителските нагласи и поведение, която беше в ход още преди появата на COVID-19, сега протича все по-ускорено. Според проучване на PwC това забързване на процесите ще мотивира компаниите и търговците на дребно да преосмислят начина, по който управляват бизнеса си.

Резултатите от две допитвания, направени преди и след пандемията COVID-19, са публикувани в 11-ото поредно проучване PwC за потребителските нагласи (PwC Global Consumer Insights Survey 2020). То разглежда навиците и поведението на потребителите в градска среда и дигитализирането на начина им на живот в следствие на бързо променящата се световна обстановка.

Докладът показва, че пандемията и мерките за социално дистанциране са довели до фундаментални промени в начина, по който потребителите се хранят, работят, общуват и се грижат за здравето си.

Промяна в начина на пазаруване

Въпреки че пазаруването от физически магазини продължава да бъде предпочитано от потребителите, над една трета от анкетираните (35%) вече пазаруват храна онлайн, като 86% от тях планират да продължат и след като мерките бъдат премахнати.

При нехранителните стоки също наблюдаваме промени. Преди пандемията пазаруването от физически магазини доминира в сравнение с онлайн пазаруването. По това време 47% от потребителите заявяват, че пазаруват от физически локации всекидневно или веднъж седмично; 30% пазаруват през мобилните си телефони, 28%  през компютри и 15%  чрез гласови асистенти.

Към момента онлайн пазаруването на нехранителни стоки отбелязва значителен ръст -  през мобилни телефони (45%), компютри (41%) и таблети (33%). Тази тенденция е силно изразена в Китай и Близкия изток, където съответно 60% и 58% от анкетираните споделят, че са започнали да пазаруват повече през телефоните си.

Свързаността, общността и грижата за себе си са от изключителна важност

59% от милениълите и 57% от потребителите с деца поставят по-голям акцент върху благосъстоянието си в сравнение с други групи респонденти. Потребителите обръщат все по-голямо внимание на грижата за себе си, като 51% от живеещите в градска среда потвърждават, че в резултат на COVID-19 са по-фокусирани върху грижата за психичното и физическото си здраве, благополучието и начина си на хранене.

Градските жители, анкетирани след началото на пандемията, смятат, че безопасността и сигурността (49%), както и здравеопазването (45%) са също толкова важни за качеството им на живот, колкото и перспективите им за заетост на пазара на труда (45%).

Потребителите и устойчивостта

Проучването показва колко важни за потребителите са устойчивостта и усещането за граждански дълг. Резултатите преди появата на COVID-19 показват, че 45% от анкетираните в световен мащаб избягват използването на пластмаса, когато е възможно; 43% смятат, че предприятията трябва да бъдат отговорни за въздействието си върху околната среда, а 41% очакват търговците на дребно да премахнат пластмасовите торбички и опаковките за нетрайни стоки.

Въпросът „Кой има най-голяма отговорност за това да насърчава устойчивото поведение във Вашия град?“ генерира интересни резултати. 20% от анкетираните смятат, че като потребители те сами трябват да дават пример за подобно поведение, а 15% изказват мнение, че отговорни са производителите.

„Въпреки че определени тенденции са в подем от доста време, нашето проучване показва, че пандемията е изострила желанието на потребителите за прозрачност, устойчивост и удобство. Компаниите, които ще извлекат най-голяма полза от ситуацията, са тези, които са изградили доверие в клиентите си, инвестирали са в цялостно безпроблемно потребителско изживяване и са приоритизирали здравето и безопасността на потребителите“, коментира Стив Бар, Ръководител Международни потребителски пазари, PwC САЩ.

„За първи път, откакто провеждаме проучването, наблюдаваме такова обединение около темите за прозрачността, устойчивостта и социалното съзнание. В такъв ключов момент необходимостта компаниите да изградят доверие с потенциалните си клиенти е повече от очевидна“, допълва Оз Озтюрк, Ръководител Консултантски услуги за международни потребителски пазари, PwC Великобритания.