fbpx граждански | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г. показва застой в развитието на гражданския сектор. Неговата стойност остава непроменена от 2012 г.
Форум КЛЮЧ, организиран от неформалната група от обучители и младежки работници - 42training, и с любезната подкрепа на Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС, ще даде по-ясна представа за смисъла на дейностите и инициативите на неправителствените организации в България, както
Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” ще се плаща еднократно, бе прието днес в проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.