хоризонтал

18 Май 2015

Промяна на структурата – от хоризонтална на вертикална

Виждам как за много собственици е трудно да се доверят на някой и той да движи част от бизнеса им. За съжаление, често имат основание, тъй като мениджърите под тях понякога са кръгла нула. Но да помислим, кой ги е назначил тези мениджъри? Не е ли управителят или собственикът? В малките и средните...