fbpx Промяна на структурата – от хоризонтална на вертикална | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промяна на структурата – от хоризонтална на вертикална

Виждам как за много собственици е трудно да се доверят на някой и той да движи част от бизнеса им. За съжаление, често имат основание, тъй като мениджърите под тях понякога са кръгла нула. Но да помислим, кой ги е назначил тези мениджъри? Не е ли управителят или собственикът? В малките и средните фирми често се работи с познати – факт, който има плюсове и минуси. На ключовите места обаче трябват професионалисти с морал. Намерите ли такива служители, не ги изпускайте – безценни са. Те хем ще движат бизнеса, хем ще ви разтоварят откъм контрола. Дори те самите ще въведат още механизми за контрол, за да запазят доверието, което сте им гласували.

Създаване на прагове за одобрения на разходи и дейности, т.е. новите мениджъри да ръководят ефективно и да носят отговорност за отделите си

След като е създадена структурата, новите мениджъри трябва да влязат в роля възможно най-бързо. Един от начините да се разтовари управителя от оперативна работа е като делегира прагове за одобрение на разходи и дейности. Така мениджърите поемат щафетата и нерядко, те сами предлагат още и още механизми за контрол, за да облекчат работата си и за да са сигурни, че техните служители не злоупотребяват. И ето как спиралата се завърта – управителят вярва на мениджърите, но проверява. Мениджърите контролират хората си и отчитат резултатите на екипа си. И полека-лека се създава сплотен екип, който вярва в силите си и колегите си, но знае, че ако някой индивид се отклони, той ще бъде хванат в крачка своевременно и може да бъде принуден да напусне екипа. Тогава хората ще искат да останат във фирмата не само заради заплатата, но и защото ще се чувстват значими и ценени.