fbpx Поглед към 2011 година в сектора на строителството и имотите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Поглед към 2011 година в сектора на строителството и имотите

По всяка вероятност 2011 година ще ни направи свидетели на стабилизиране на активността в строителството и свързаните индустрии на нивата от 2006 г. Индексите за март 2010 г. показват достигане на тези стойности, около които очакваме стагнация или лек ръст за следващите 12 месеца. Основните тенденции ще бъдат:
- строителство в градовете основно на жилищни проекти с по-малко РЗП
- за София и Варна, поради повишеното търсене, ще има увеличение на новостроящите се сгради
- слаба строително-инвестиционна активност като цяло, тъй като възвращаемостта на инвестициите в сектора остава ограничена

Тенденции в търсенето на жилища

Свиването на вътрешното и външното потребление в резултат на глобалната криза оказа значително негативно въздействие върху търсенето на жилища.  В България възстановяването на търсенето на жилища зависи от местните макроикономически фактори, включително заетост, заплати и достъп до кредит, като не е задължително те да съвпаднат по време и мащаб с глобалната рецесия.
Засега продължава тенденцията на намаление на реалните доходи и неясни перспективи пред заетостта. Това кара повечето хора да ограничат разходите за неща, които не са им от първа необходимост. Въпреки че официалните данни все още показват растеж на средната работна заплата в номинално изражение, има основания да се смята, че статистиката подценява реалното намаляване на трудовите доходи.
Ограничаването на достъпа до кредитен ресурс и въздържането на населението да ползва заеми също води до отлагане на покупката на жилища. През последните месеци обаче се наблюдава раздвижване на пазара на ипотечните кредити, като банките предлагат нови промоционални оферти и ипотечни заеми с фиксирани по-ниски лихви за първите няколко години. По-нататъшна активност в този сегмент може да окаже положително въздействие за съживяването на пазара.
Ще се наблюдава стабилизиране на цените на жилищата в големите областни градове и забавяне на спада като цяло в страната. Цените ще се запазят на исторически ниски нива.

Брой сделки

Въпреки позитивните сигнали за възстановяване на икономиките в страните от ЕС и лекото нарастване на външното потребителско търсене, в средносрочен план прогнозираме продължаваща ниска активност в строителната индустрия, по-високата склонност към спестяване за по-дълъг период от време и ограничаване на търсенето на бавноликвидни инвестиции. В това число 2-годишната тенденция за намаление броя на сключените сделки с жилищни имоти ще се запази и през 2011 г.

Услуги в областта на недвижимите имоти

Сферата на услугите в недвижимите имоти е вероятно най-тежко засегната от кризата. Спадът в този сектор е над 50%. Нейното възстановяване ще зависи изцяло от възстановяването на потреблението.
Възможно е част от услугите да се окажат излишни и ресурсът ще се насочи към други сфери. Това може да се случи в сферата на недвижимите имоти като брокерската дейност, която може да не се възстанови няколко години.
Някои фирми с ограничени ресурси и предлагани услуги, такива, които не са професионално подготвени и не работят в мрежа, ще прекратят дейността си в тази област.

по прогнози на международната верига за жилищни имоти ERA