fbpx Кризата като шанс за бъдещето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кризата като шанс за бъдещето

Кризата като шанс за бъдещето

Днес познатите действия имат друго значение. На всички ни се наложи да плуваме в нов, непознат досега стил, но така че се държим над водата. Поехме дъблоко въздух и...напред в океана. На мениджърите се падна сложната капитанска отговорност да водят кораба. На тях им се наложи да го съхранят цял, да запазят екипажа и да му дадат сили да гребе напред.  

Приспособимост значи оцеляване

Мениджърите са принудени от обстоятелствата бързо да навлязат в дълбоките води на кризата и нейното управление. За повечето от тях това е едно обучение в движение. Тези, които нямат финансова основа и умения за работа с хора при криза са подложени на истинско изпитание. Тежките решения, комуникацията с подчинените, освобождаването на персонал спадат към едни от най-трудните задължения на ръководителите при криза. Създадената обстановка на завишени нива на икономии в бизнеса направи тези задачи още по-обемни, решаващи и краткосрочни. Качествата, които са водещи при оформяне на ръководни екипи във времена на възход и във време на криза се отличават коренно. Спецификата в кризисни ситуации изисква силни бизнес решения, адекватни действия и добра комуникация на всички нива. Само многофункционални, финансово грамотни, с визия за бъдеще след кризата, отдадени, готови за временни жертви мениджъри могат да изведат компаниите напред. Както винаги и тук доста мениджъри се провалиха и взеха своя неизбежен урок по пътя към усъвъшенстването. Добрите мениджъри пък поеха допълнителни, тежки задължения, дадоха пример на истински водачи и затвърдиха позициите си.

Собственост значи пълна отговорност

Макар и на пръв поглед да смятаме, че това са две сравнително еднакви позиции и отговорности, свързани с тях, има и доста различия. В големите компании стратегическите и тактически решения се вземат на доста високо ниво, най-често от собствениците, мениджърите просто прилагат в действие тези решения. Мениджърите-собственици са натоварени с вземането на съдбовните решения и едновременно с това и с тяхното приложение. Докато в големите компании поради функционалното разпределние на задачи участието в управлението може да бъде ограничено до отделни видове дейност – финансова, търговска, административна, това не е възможно при мениджърите-собственици. Те трябва да имат добра, широка подготовка и опит във всички сфери на бизнеса, за да вземат най-добрите решения.

Хедхънтинг значи подбор от високо качество

Кризата изхвърли на пазара на труда много квалифицирани кадри от затворени и преобразувани компании. Не всички от тях обаче са готови на промяна, понякога разтърсваща, коренна промяна. Строгата им специализация не ги прави потенциални кадри на нови компании със съвременни методи на бизнес и управление и завишени изисквания към мениджмънта. Често работодателите отхвърлят кандидати при по-дълъг период на пребиваване на пазара в търсене на подходяща позиция. От друга страна, доказалите се добри мениджъри в рамките само на месец-два са вече с нови, интересни предложения.
Нужда от хедхънтинг има и ще има, защото така се стига и до работещите добри кадри и до тези, които не следят обявите в момента. Точно за това спомага директното търсене като висш метод при подбор – да се направи пълен анализ на потенциала на целия пазар на кадри към момента и да се отсеят подходящите професионалисти. Това често са хора доказали, че могат да приложат своите умения и знания при различни обстоятелства, включително и при кризисни такива. Така се дава шанс за професионално израстване и усъвершенстване чрез пряк контакт и непосредствено предстаняне на нови кариерни възможности. А добрият подбор винаги е гаранция за развитие на компаниите, за ефективна бизнес среда, перспектива за бъдещето и с растящи резултати.

Facebook коментари