структура

02 Април 2019

Успешни фирмени формули

 
За да успее днес една фирма на все по-трудния пазар, трябва да планира своето съществуване и да начертае основните стъпки по които трябва да върви.Формулиране на стратегиятаСтратегията отговаря на въпроса “Какво трябва да се прави, за да постигнем целите си?...
18 Май 2015

Промяна на структурата – от хоризонтална на вертикална

Виждам как за много собственици е трудно да се доверят на някой и той да движи част от бизнеса им. За съжаление, често имат основание, тъй като мениджърите под тях понякога са кръгла нула. Но да помислим, кой ги е назначил тези мениджъри? Не е ли управителят или собственикът? В малките и средните...
05 Март 2015

Нова обединена структура на Whirlpool и Indesit в региона

Whirlpool Corporation анонсира новата си организационна структура за регион EMEА, след като приключи процесите по придобиването на Индезит Кампъни.В тази връзка, Алена Георгиева, регионален директор на Indesit Company за южна Европа, включваща България, Хърватска, Сърбия, Черна Гора, Босна и...
19 Август 2013

Ефективност на обученията в екипа

Управлението на екипа изисква не само формиране на структура (композиция) и изследване на неговите вътрешни процеси (разпределение на отговорностите, отчетност, взаимодействие между членовете, последователност на дейностите, идентифициране на проблемите и др.), но и постигане на позитивна промяна...
16 Юли 2012

Държавата не бива да предоставя бизнес услуги

Държавна структура не бива да дава услуги на бизнеса, защото това е нелоялна конкуренция спрямо фирмите и неправителствените организации, които нямат публично финансиране. Неприемливо е предложението в Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) бизнес услуги да се дадат на Изпълнителна агенция...
18 Януари 2012

Как облачните на Майкрософт реално помагат

По време на онлайн излъчване от централата на Microsoft днес, Сатя Надела, президент на дивизията „Сървърни технологии и средства за разработка” представи решенията на Microsoft за изграждане на частен облак, които ще помогнат на организациите да бъдат по-гъвкави, да спестят пари и да бъдат по-...
09 Септември 2011

Едноминутният лидер

 Един ден Едноминутният мениджър беше потърсен от жена, която се представи като “предприемач”. Той се зарадва да я чуе, тъй като знаеше, че в страната се наблюдава бум на предприемаческата дейност с участие на жени.
Непознатата обясни, че изпитва трудност да намери служители, които са...