fbpx интегриран | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Ще предложим в следващия програмен период по оперативните програми да се финансират големи, интегрирани туристически проекти. Планираме да започнем с девет проекта, по един във всеки туристически район за планиране.
Все повече фирми от малкия и средния бизнес търсят софтуерни решения, което да повишава тяхната конкурентоспособност.
ERP технологиите могат и да са по-достъпни. Токава е амбицияна на екипа на ФТС България, компания доставчик на интегрирани управленски (ERP) решения. Компанията започва нова инициатива – поредица от безплатни, обучителни уебинари ERP Guided Tour.