fbpx кадастър | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
 “Създаването на Кадастрална карта ще доведе до много по-облекчено обслужване на бенефициентите в сектор „Земеделие във всички 242 общински служби”.
Създадена е възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут, от нормативен или административен акт, както и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти. Прецизира се и се улеснява редъ