fbpx комасация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

комасация

 Софтуерът, с който ще се изготвят доброволните споразумения за ползване на земеделските земи, е готов.
Интересът към подаването на заявления за уедрявания показва, че до 2020 г. ще могат да стартират процедури за комасация на около 200 землища, уедрявани на доброволен принцип.