компютинг облак

05 Март 2014

Какво носи преминаването към облачни структури?

Като причина за миграция към облака, 77% от малките фирми у нас посочват решаващото му значение за постигане на бизнес растеж. Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение.Ето един пример - ако една компания с 5...
27 Октомври 2010

Бъдещето е в компютинг "облака"

 В условията на икономическа криза съкращаването на бюджетите е факт, а първото, от което повечето акционери и изпълнителни директори започват е редуцирането на ИТ бюджетите. Техническите предимства гъвкавост, скалируемост, увеличено хранилище за данни, неограничен брой потребители и т.н., и...