fbpx Какво носи преминаването към облачни структури? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво носи преминаването към облачни структури?

Като причина за миграция към облака, 77% от малките фирми у нас посочват решаващото му значение за постигане на бизнес растеж. Облачните малки и средни фирми смятат, че по-високата сигурност е основна причина за преминаването към този вид технологично решение.

Ето един пример - ако една компания с 5 - 10 души използва бизнес приложения, необходими за ефикасната работа на компанията, като например счетоводен продукт, таблици, текстообработващи документи, някаква СRM система - за това трябва определен бюджет за ИТ инфраструктура, поддържащ ИТ персонал, закупуване на лицензи, инсталиране. Това са все капиталови разходи. Когато фирмата се разраства, трябва да продължава да разширява ИТ инфраструктурата, софтуерните права за използване на необходимите апликации и т.н. Но ако бизнесът на компанията се свие, както наблюдаваме през последните години поради глобалната икономическа криза, всички тези капиталови инвестиции в ИТ не могат ефективно да се използват.

При облачните технологии се наема дадена услуга за определено време на определена цена. По желание можете да разширите, намалите капацитета на услугите, а дори и да ги откажете. Например искате да използвате счетоводен софтуер в облака само един ден в месеца. Няма нужда от поддръжка, администрация, персонал. Нужна е елементарна ИТ култура, получавате услугата през уеб, отваряте нужния софтуер и го използвате. Това е оперативен разход. Не се налагат първоначални инвестиции.

Осъзната ли е силата на облака?

Като цяло малкият и среден бизнес у нас е по-склонен да премине към облака в бъдеще, отколкото малките фирми в Западна Европа. Фирмите считат, че облачните услуги ще им помогнат да развият своя бизнес и са на мнение, че важността на този вид технологии за бизнеса ще продължава да нараства. МСП са най-склонни да използват иновации, за да реализират бизнес растеж. Довереният ИТ партньор, разполагащ с облачни услуги в портфолиото си, е ключов фактор за безпроблемната миграция на наличната инфраструктура на компанията или на отделни нейни приложения.