комуникация консултанти отговорности Човешки ресурси

1. Липса на разделение на отговорноститеНие сме в ограничен състав, затова един служител върши няколко поредни действия – огромна грешка. Ако дадем и хляба и ножа в ръцете на един служител, колко време ще му е нужно да измъкне бизнеса изпод носа ни?