Какво може да разклати фирмата

Какво може да разклати фирмата

1. Липса на разделение на отговорностите

Ние сме в ограничен състав, затова един служител върши няколко поредни действия – огромна грешка. Ако дадем и хляба и ножа в ръцете на един служител, колко време ще му е нужно да измъкне бизнеса изпод носа ни? Основно правило при веригата за доставки, е да има разграничение на дейностите и да има записи в ERP системата кой какво върши и кога го върши. Постоянният контрол и вътрешните ревизии спомагат да преценим на кой служител да се доверим и заедно да градим просперитета на фирмата.

2. Компромиси с човешките ресурси

Да не подценяваме човешкия фактор! Ако служителите (особено плановикът) ни са пасивни, неангажиращи се, неспособни – не трябва да правим компромиси. Нужни са проактивни, мислещи хора, желаещи да развиват себе си и фирмата. Тарикатите, които гледат собствената изгода, потъпквайки имиджа на фирмата и кротуващите мързеливци нямат място при нас. Много често се срещат комбини между плановик и началник „Производство“ – резултатите от подобни съюзи са: разтеглена производствена програма, преразход на суровини, излишен човешки ресурс. С други думи - работодателят играе ролята на благотворителна организация.

3. Неефективна комуникация

Случвало ли ви се е маркетинг отделът да планира кампания, но да съобщи това на оперативните звена малко преди старта на кампанията? Какъв е резултатът? Липса на план, липса на капацитет за производство, извънреден труд, хаос. В крайна сметка излизаме с една много скъпа рекламна кампания и недостатъчна (или оскъпена) продукция, която не достига желаните приходи. Всяка некомуникирана промяна е в основата на пилеенето на средства. Дългите работни срещи и дълги имейли подпомагат правилното разбиране на задачите. Може, но едва ли. Всички сме заети и знаем, че дългите имейли се четат по диагонала, а по време на дългите срещи се занимаваме и с нещо странично (като четене на имейли например).

Навременната комуникация между различните звена е изключително важна за работата, а дългите работни срещи изяждат времето ни за реализация на проектите. Желателно е да фиксираме един ден в седмицата за срещи – на тях се разбираме в каква посока ще движим проектите и след това пристъпваме към работа. За съжаление, всяко нещо иска внимание и не става от само себе си. Така че структурираната, стегната комуникация е тази, която ще допринесе за успешно реализиране на проектите. И когато настъпи криза, няма нужда от обвинения. Първо заедно трябва да издърпаме каруцата от блатото, а после да си вадим поуки.

4. Отказ от външно експертно мнение

Собственикът на ЕТ „Всичко знам и всичко мога“ от с. Горно Нанадолнище със сигурност знае всичко, което му трябва. И в най-добрия случай е в застой с години. В днешно време, ако не следим тенденциите на пазара, не правим проучвания, не обменяме опит, не търсим начини за прилагане на най-добрите практики, едва ли ще задържим позициите си. А за да вървим напред трябва активно да търсим и внедряваме подобрения. Световните лидери ежегодно ползват външни експерти, които да оценят статуса и да приложат по-добри модели, водещи до оптимизации и съответно увеличаване на печалбата.

5. Липса на проследимост на резултатите

Как да сме сигурни, че вървим в правилната посока? Като въведем ясни и измерими критерии за оценка (KPI) за всяка дейност. Критериите се отчитат ежемесечно от ръководителите на отделите, сравняват се с целите и при необходимост се правят корекции веднага. Чувствайки пулса на компанията и следейки пазарните тенденции и ограничения, ние и само ние сме тези, от които зависи бъдещето на фирмата ни.

Знайте, че няма начин да няма начин за оптимизации и увеличаване на печалбите. С правилната структура и процеси, верните хора, контролните механизми и проследяване на резултатите, можем да предпазим компанията от сериозни проблеми и да постигнем и най-високите цели.

първа част на статията - http://www.tbmagazine.net/statia/pet-greshki-koito-mogat-da-obrnat-firmata.html

Facebook коментари