fbpx За двигателите и зъбните колела | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Колонката на Гетов

За двигателите и зъбните колела

През дългогодишния си опит като консултант, съм се убедил, че има два типа хора – едните са двигатели, другите зъбни колела. С какво се отличават тези два типа, в какво са ценни и къде направо вредни?

Във всяка организация са необходими служители и от двата типа и правилното им разпределение е едно от основните условия за успех на организацията. Нека  първо разгледаме какви са тези два типа.  

Служители двигатели

Първият тип – служители-двигатели инициират процеси, сделки, те са проактивни, с ярко изразена самоинициатива. Често правят грешки и си го отнасят и в голяма част от случаите са хаотични. Този тип служители се отличават от масовката, често са изолирани и недолюбвани от колектива, защото са различни. Техният принос към развитието на фирмата се усеща най-силно, когато те напуснат.

Служители зъбни колела

Вторият тип служители-зъбните колела са тези, които предават движението от двигателите в организацията. Те също са важни, особено в големите структури за тях главното е да не забавят процеса и да предават инициативите без изкривявания.

Тези служители се делят на два подтипа - с голям радиус и с малък радиус. Тези с големия радиус на пръв поглед се движат бавно и не са ефективни, но в същото време другите зъбни колела, които имат сцепление с тях, се движат бързо. Такива служители могат да предават движението на много зъбни колела с малък диаметър, т.е. това са подходящите служителите за ръководни позиции, които знаят какво и как да правят, и как да задвижат тези под тях.

Грешката

Това, на което искам да обърна внимание е, че е много важно да не се бъркат двигателите със зъбните колела, пък били те и с голям диаметър, защото много е лесно да се подведем и да поставим на позиция изискваща двигател голяма зъбно колело. Обикновено на първо време грешката не се вижда, даже понякога смятаме, че нещата вървят по-добре. Инерцията все още движи зъбното колело и то задвижва всички около него. Тази инерция обаче, понякога бързо, а понякога доста бавно, почти незабележимо, намалява и в един момент резултатите започват да стават плачевни и това е защото сме сменили двигателя със зъбно колело.

Много често зъбното колело блести и е лъскаво, с прекрасно излъскани страни и всяко зъбче е наточено, а двигателят е леко мърляв. Особено по-старите са и очукани тук-там, те са шумни и често създават проблеми, но най-лошото е, когато спрат или не дай си боже ги сменят с лъскаво и чисто ново зъбно колело. Тогава крахът е неминуем рано или късно.  

Правилният двигател задвижва правилните зъбни колела

Друг сериозен проблем, особено в моменти на оптимизации на персонала, както в настоящата криза, е да се подмени едно зъбно колело, тежко и с голям радиус, с такова с по-малък. Тогава обхватът се променя, много често невъзможността да се справи със задачите се компенсира с много обороти и излишни движения на тези свързани с него. Но понеже не може да обхване всички други колелца около него, след известно време много от задачите просто се затлачват и спират да се следят. Постепенно компанията губи пазарен дял и клиенти.

Внимавайте как си подреждате организацията, никога не разчитайте на един двигател, пък било то и най-мощният и безотказен – собственикът. Твърде е рисково и твърде ограничаващо. Най-добре е да има няколко двигатели, работещи в синхрон и задвижващи различни части от механизма. Поставете правилните зъбни колела към съответния двигател. Често се правят грешки и на мощен двигател да се прикрепи малко зъбно колелце и той му стопява лагерите – получава се бърнаут. Обратното също е вредно - малък двигател се свързва с тежко и голяма зъбно колело, и съответно двигателя не може да го завърти.

Преди да правите рокади и промяна на механизма с цел оптимизация и адаптиране към новите реалности, помислете кой е двигател и кой зъбно колело и всеки да си знае мястото.