координационен

Туризмът е един от секторите, в които има най-голяма нужда от подготвени специалисти, а ръстовете през тази година и заявките за следващата потвърждават, че възходящото му развитие ще продължи.
Русе става координационен център по проектите в туризма за всички 14 държави от Дунавския регион. В крайдунавския град се създава българо-румънски Технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия.