fbpx Русе става координационен център по проекти за туризма от Дунавската стратегия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Русе става координационен център по проекти за туризма от Дунавската стратегия

Русе става координационен център по проектите в туризма за всички 14 държави от Дунавския регион. В крайдунавския град се създава българо-румънски Технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. България и Румъния са съкоординатори в сферата на туризма и културата, а звеното за подпомагане на дейността по нея за целия Дунавски регион вече ще бъде ситуирано в Русе. 

Първа стъпка за създаването на представителството бе подписването от министъра на туризма Николина Ангелкова и кмета на Русе Пламен Стоилов на договор за безвъзмездно предоставяне на помещение за офис на секретариата. Церемонията се състоя днес в Община Русе в присъствието на държавния секретар на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Чезар Соаре, областния управител на Русе Стефко Бурджиев, представители на местната власт от региона и др. 

"Този секретариат ще се ползва от всички страни по Дунавската стратегия, а това ще ни помогне да засилим още повече подготовката на съвместни инициативи в туризма", каза министър Ангелкова. Тя допълни, че така ще има още по-голям фокус върху туризма в региона, а това може да бъде използвано и за ускоряване на работата по създаването на бранд Дунав. "Имаме писмено споразумение със СОТ за създаване на туристически обсерватории, а една от тях ще бъде ситуирана именно в Русе", допълни Николина Ангелкова.

Откриването на секретариата е резултат от активното сътрудничество между Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния и Община Русе, стана ясно от думите на министъра. Създаването му е съвместна инициатива, като през септември 2015 г. българската страна пое ангажимент за практическото й осъществяване. Със средства от техническата помощ от Европейски съюз Министерството на туризма ще осигури наемането на служителите и цялостната координация по функционирането на офиса. Очаква се до месец звеното да започне да функционира пълноценно и да стане генератор на нови инициативи.

Дунавската стратегия не е финансов инструмент и не разполага с отделен бюджет, но Министерството на туризма вече се възползва от възможностите на трансграничните програми с Румъния и Сърбия. По двете програми то е подало общо пет проектни предложения (2 по България – Румъния и 3 по България – Сърбия). Общата им стойност надхвърля 1.7 млн. евро, като Министерството на туризма си партнира с различни организации от Сърбия и Румъния.

По трансгранична програма „Дунав“ министерството участва също като партньор в две проектни предложения на обща стойност над 3.3 млн. евро. Ако те бъдат одобрени за финансиране, България ще си партнира с Австрия, Германия, Румъния, Сърбия, Хърватия. Единият от тези проекти е свързан със създаването на система от т.нар. обсерватории за събиране на туристическа информация в Дунавския регион. През лятото на 2015 г. бе подписано писмо за намерения с генералния секретар на Световната организация по туризъм за създаването на тези туристически обсерватории.