fbpx За повечето потребители газта ще се увеличи между 12 и 14% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За повечето потребители газта ще се увеличи между 12 и 14%

За повечето потребители газта ще се увеличи между 12 и 14%

Потребителите на природен газ в индустриалния, обществено-административния и битовия сектор в България са над 90 хиляди.

Увеличението на цената с почти 30% ще рефлектира върху едва 200 от тях, които използват в своето производство синьо гориво, директно закупено от обществения доставчик „Булгаргаз“. За всички останали крайната сметка ще нарасне между 12% и 14%, сочат предварителните изчисления на „Овергаз Мрежи“.

Годишното потребление на газифицирано домакинство в България е между 800 и 1000 кубически метра, за което то заплащат между 650 и 750 лева (с ДДС). Новата цена ще доведе до увеличение във фактурите на битовите потребители, които използват газа за отопление, готвене и топла вода, между 6 и 9 лева на месец.

Консумацията за 2016 година на клиентите на газоразпределителната компания е 270 милиона кубически метра. Домакинствата са потребили 53 милиона, обществено-административният сектор – 63 милиона, а индустрията – 154 милиона кубически метра синьо гориво. В резултат на замяната на електричеството, нафтата и мазута само за 2016-та те са спестили общо над 235 милиона лева заради по-ниската цена на газа спрямо другите енергоизточници.

Синьото гориво заема 11% от крайното енергийно потребление в България. Неговата цена се определя с регулаторни решения на база изменения в цените на петролните продукти на всеки три месеца. От 2012 година насам цената на природния газ бележи спад – от средно 11,8 стотинки за киловатчас енергия в бита тогава до 7,5 стотинки за киловатчас през 2016 година. С влизането в сила на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 1-ви април 2017-та покачването ще бъде с 1 стотинка до 8,6 стотинки за киловатчас.

 

Facebook коментари