fbpx Бизнесът предпазлив в очакванията си за 2017 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът предпазлив в очакванията си за 2017 г.

Според данни от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България, бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с липсата на подготвена работна ръка. „Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев.

Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. „Тези нагласи може да не се сбъднат предвид очакваната политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с 3 дни през годината“, коментира Васил Велев. В същото време анкетата показва, че всеки втори работодател смята, че размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв.

Фирмите-членове на АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите в следните сектори:

·         Осигуряване на човешки ресурси с необходимите компетенции в професии, търсени от приоритетни индустриални сектори;

·         Ограничаване на намесата на държавата на пазара на труда чрез определяне на МРЗ, МОД и добавки за натрупан стаж;

·         Въвеждане на принципа «Замърсителят плаща» при определянето на такса «Битови отпадъци»;

·         Меморандум за нови ВЕИ-централи и развитие на енергийната борса;

·         Развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръхрегулациите и др.