fbpx Таванът на лихвите може да увеличи цената на кредита | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Таванът на лихвите може да увеличи цената на кредита

Въвеждане на таван на лихвите противоречи на принципите на пазарната икономика и затова подобна мярка ще принуди някои кредитори да търсят други възможности за компенсиране на своя риск и разходи, което ще има негативен ефект за потребителите – условията и цената на кредита ще станат по-неясни. Това смятат от ПРОФИ КРЕДИТ България. Според тях рискът и високата цена на услугата ще се компенсират чрез такси по допълнителни услуги, невключени в размера на ГПР. Тази мярка би довела и до оттегляне на компании от сектора – някои кредитори няма да имат ресурс да поемат такъв риск, като по този начин ще се ограничи и конкуренцията. Според компанията, законодателните промени за небанковите финансови институции, които се обсъждат в последните месеци, трябва да са балансирани, така че да гарантират по-добри условия за бизнеса и потребителите.

Един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени с бъдещите изменения, е този за осветляване на финансирането и произхода на средствата, с които кредитират небанковите финансови институции.

Компанията приветства изцяло коментираното евентуално разширяване на обхвата на Закона за потребителския кредит, така че разпоредбите му да се прилагат и по отношение на заемите до 400 лв. Това ще осигури по-голяма яснота и защита на потребителите при сключването на такъв тип договор за кредит. Част от ползите за потребителите са по-голямата яснота относно крайната цена на кредита – % ГПР, правото на отказ от договора за кредит без посочване на причина и заплащане на такса, и правото за предсрочно погасяване с намаляване на лихвата, дължима до края на периода на кредита.