fbpx Таванът на лихвите може да увеличи цената на кредита | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Таванът на лихвите може да увеличи цената на кредита

Таванът на лихвите може да увеличи цената на кредита

Въвеждане на таван на лихвите противоречи на принципите на пазарната икономика и затова подобна мярка ще принуди някои кредитори да търсят други възможности за компенсиране на своя риск и разходи, което ще има негативен ефект за потребителите – условията и цената на кредита ще станат по-неясни. Това смятат от ПРОФИ КРЕДИТ България. Според тях рискът и високата цена на услугата ще се компенсират чрез такси по допълнителни услуги, невключени в размера на ГПР. Тази мярка би довела и до оттегляне на компании от сектора – някои кредитори няма да имат ресурс да поемат такъв риск, като по този начин ще се ограничи и конкуренцията. Според компанията, законодателните промени за небанковите финансови институции, които се обсъждат в последните месеци, трябва да са балансирани, така че да гарантират по-добри условия за бизнеса и потребителите.

Един от най-важните въпроси, които трябва да бъдат решени с бъдещите изменения, е този за осветляване на финансирането и произхода на средствата, с които кредитират небанковите финансови институции.

Компанията приветства изцяло коментираното евентуално разширяване на обхвата на Закона за потребителския кредит, така че разпоредбите му да се прилагат и по отношение на заемите до 400 лв. Това ще осигури по-голяма яснота и защита на потребителите при сключването на такъв тип договор за кредит. Част от ползите за потребителите са по-голямата яснота относно крайната цена на кредита – % ГПР, правото на отказ от договора за кредит без посочване на причина и заплащане на такса, и правото за предсрочно погасяване с намаляване на лихвата, дължима до края на периода на кредита.