fbpx Повечето бургазлии биха останали да живеят в града | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повечето бургазлии биха останали да живеят в града

За 37 % от населението в Община Бургас животът се променил в положителна посока след приемането на България в Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. Това най-високият дял, регистриран в резултатите от проведените през последните 3 години аналогични регионални изследвания.
Данните са от представително социологическо проучване, направено съвместно от Гражданско движение „ДНЕС” от агенция „ЕСТАТ”. В проучването са обхванати 395 пълнолетни жители на Бургас и съставните села от варненска община, а целта на изследването е да анализира социално-икономическата ситуация и политическите и електорални нагласи сред населението в общината.
На въпроса „До каква степен споделяте мнението, че Бургас е добро място за живеене?” 72 % от анкетираните отговарят утвърдително („напълно” или „в голяма степен”). Сравнително по-висока степен на одобрение за Бургас като „добро място за живеене” се наблюдава при жените (79 %), младежите (83 %), хората с основно и по-ниско образование (79 %) и учащите (89 %).
Въпреки че за мнозинството от анкетираните Бургас „е добро място за живеене”, основните идентифицирани проблеми в общината са свързани с общинската инфраструктура, озеленяване и благоустройство (31 %). На следващите места по честота на посочване са проблемите в сферата на икономиката (27 %), чистота и сметосъбиране (9 %), социално-икономически проблеми (8 %), екология (8 %), транспорт, трафик и организация на движението (8 %), здравеопазване (7 %) местна администрация и управление (7 %).
Помолени да изберат най-належащият за решаване проблем (измежду набор от готови предложения), интервюираните лица от община Бургас определят на първо място безработицата – 34 %;
Въпреки че местната икономика е вторият най-често посочван проблем в общината, анкетираните дават умерена средна оценка за нейното състояние („добър” 3,97), която е напълно идентична с поставената преди 3 години („добър” 3,95).