fbpx Много компани в България имат внедрена BI система | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Много компани в България имат внедрена BI система

Много компани в България имат внедрена BI система

етикети

 

13 международни и 5 български BI системи са внедрени за 16-годишния период на развитие на този пазарен сегмент в страната. Това показва анализ на CBN сред над 100 компании от малкия, средния и едрия бизнес в България. Компаниите в страната с внедрен BI от посечените групи са постигнали среден оперативен марж от 7.7 %, докато медианата за бизнеса в България е 5.3 %.BI софтуер е внедрен във фирми с общи оперативни приходи от 19.8 милиарда лева. 

38 интегратори общо са внедрили BI софтуер в клиенти от 16 индустрии (от още 19 в страната), като проектите в първите три индустрии държат 74 % от пазара.

За разлика от ERP и CRM софтуера, при BI системите най-голямата потребителска група е едрия бизнес в България с медиана на дълготрайните активи от 255 млн. лв. – далеч над средното за страната – 145 млн. лв., което ясно показва, че потенциалът за внедряване на BI софтуер в тази група остава много висок.

Прогнозите на агенцията за 2017 и 2018 година са, че интереса на бизнес клиенти в България към внедряване на BI софтуер ще се засили и ще надхвърли резултатите от 2015 и 2016 г.