fbpx Германия с най-голям потребителски ръст | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Германия с най-голям потребителски ръст

Германия с най-голям потребителски ръст

Потребителският разход в Европейския съюз отбеляза 2,6% ръст през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2010 година. За сравнение увеличението през последната четвърт на 2010 година е само 0,3%, според данни на „Барометъра на Visa Европа за потребителския разход в ЕС“. Внушителният ръст е най-големият, който е регистриран от средата на 2006 година и първият положителен знак за икономиката през тази година.

Германските домакинства са основният двигател за увеличението на потребителския разход в Европейския съюз. В същото време германските търговци са се възползвали от стабилния икономически ръст и намаляването на безработицата. Потребителският разход в Източна Европа и най-вече в Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария и Полша също допринася за увеличението на общия разход в Европа. Целият регион е от важно значение за подобряването на икономиката на ЕС. Барометърът на Visa Европа за потребителския разход в ЕС е базиран на реално изхарчените средства. Докато Германия продължава да бъде основна движеща сила за този ръст, икономиките на другите големи страни-членки не се развиват със същите темпове. Франция, Италия, Испания и Великобритания регистрират сравнително скромни темпове на ръст в началото на годината в сравнение със страните от Източна Европа.

Трудностите продължават и в други страни. Барометърът за потребителския разход в ЕС отчита нетна загуба при разхода на домакинствата през първото тримесечие на 2011 година с налагането на режим на строги икономии от държавата в Гърция, Ирландия и Португалия. През първото тримесечие на 2011 г., неизгладеният разход, направен с картите Visa, е достигнал 232 милиарда евро. Това е увеличение с 14,5% спрямо същия период на миналата година. Средната стойност на транзакциите намалява за трето поредно тримесечие и в момента достига 49,6 евро – при стойност 50,1 евро през четвъртото тримесечие на 2010 година.