fbpx Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище.

По 313 млн. лева годишно ще може да спестява бизнесът от 2014 г. в резултат на ново намаляване на административната тежест, стана ясно по време на форума. Това е установено при прегледа на 20 закона, 239 подзаконови нормативни акта към тях и 193 свързани акта от европейското законодателство. Това е вторият етап от работата по намаляване на административната тежест. В резултат на първия етап беше приет национален план, според който тежестта трябва да бъде съкратена с 20% до края на следващата година. Предстои планът да бъде допълнен с нови мерки в резултат на изследването, представено днес.
Един от ключовите инструменти за намаляване на административната тежест, е електронното правителство и внедряването на електронни услуги. Той даде пример с въвеждането на електронен болничен лист и елиминирането на необходимостта фирмите да водят дневник на болничните, което може да спести на бизнеса над 100 млн. лева годишно. 

Нормативите, обект на новото изследване, изискват от бизнеса 918 задължения за информиране, които му струват 2.7 млрд. лева. Установено е, че тези задължения са с най-голяма стойност по четирите закона на данъчното право – ЗДДС – 36% от стойността на всички оценени задължения за информиране, КСО – 22%, ЗКПО – 16%, ДОПК – 10% и други. Това се дължи на факта, че тези задължения за информиране се отнасят до голям брой фирми и са с голяма честота на изпълнение. От друга страна, „най-скъпите“ задължения за информиране касаят Закона за опазване на околната среда – административната тежест за представянето на доклад по ОВОС е оценена на повече от 420 хил. лева, а тази за заявление за издаване на комплексно разрешително – над 200 хил. лева.

Facebook коментари