fbpx Нови права при ползване на мобилни оператори, интернет, телефони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови права при ползване на мобилни оператори, интернет, телефони

Европейците вече ще се ползват от нови права и услуги по отношение на телефоните, мобилните връзки и интернет. До днес в националното законодателство трябва да бъдат транспонирани новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията с цел осигуряване на по-конкурентен телекомуникационен сектор и по-добри услуги за клиентите.

Сред тях са правото на клиентите да извършват смяна на далекосъобщителния оператор в рамките само на един ден, без да сменят телефонния си номер, правото на повече яснота по отношение на услугите, които се предлагат на клиентите, както и по-добра защита на личните данни онлайн. Новите надзорни правомощия, предоставени на Европейската комисия, и новите регулаторни правомощия, предоставени на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), ще създадат по-голяма регулаторна сигурност и ще помогнат на далекосъобщителните оператори да се разраснат в рамките на единен общоевропейски телекомуникационен пазар. Комисията си сътрудничеше тясно с държавите-членки с оглед бързото транспониране на тези правила на ЕС и ще разгледа възможността за започване на процедура за нарушение срещу държавите-членки, които не са ги транспонирали своевременно. Утвърждаването на единния пазар на далекосъобщителни услуги е ключова цел на Програмата в областта на цифровите технологии, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Гражданите и предприятията следва да се възползват изцяло от възможностите, които им дават новите правила, за да получат по-конкурентни далекосъобщителни услуги. Ще направя всичко възможно да им помогна в това отношение. Ако тези права не бъдат предоставени на практика, ще предприема необходимите мерки спрямо държавите-членки и далекосъобщителните оператори, за да се коригира това положение“.

Осигурява се още потребителите да могат да сменят стационарния или мобилния телефонен оператор, като запазят номера си, и то в рамките на един работен ден. Гарантирана е 24 месеца максимална продължителност на първоначалните договори за ползване на услуга, сключени с клиентите, и задължително изискване към операторите да предлагат 12-месечни договори. Това ще позволи на клиентите да се прехвърлят по-лесно към друг оператор, ако намерят по-изгодни условия

Осигурява се по-ясна информация за услугите, за които е абониран клиентът. Потребителските договори трябва да дават информация за минималните равнища на качество на услугите. По-специално на интернет абонатите трябва да се предоставя информация за техниките за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и за всички други ограничения (например ограничения на ширината на честотната лента, налична скорост на връзката, блокиране или ограничаване на достъпа до някои услуги като интернет телефония). Договорите трябва да съдържат и подробна информация за компенсациите и възстановяването на средства, приложими в случай, че качеството на услугата не отговаря на тези минимални равнища.

По-добра защита на правото на неприкосновеност на личния живот и безопасността в онлайн пространството:

Гражданите от ЕС получават по-добра защита срещу нарушаването на сигурността на личните данни и спам (нежелани електронни съобщения), задължително уведомяване при нарушаване на сигурността на личните данни. Осигурава се по-добро информиране и изисквания за даване на съгласие за съхраняването или достъпа до информация в устройствата на потребителите (например използване на „бисквитки“, които не са свързани с услугата, до която се осъществява достъп).

По-съгласувано регулиране на цялата територия на ЕС. Това означава, че националните регулатори получават по-голяма независимост и ще имат правомощия, като крайна мярка, да задължават далекосъобщителните оператори със значителна пазарна мощ да разделят своите съобщителни мрежи от обслужващите си поделения с цел да се осигури недискриминационен достъп на другите оператори (без непременно да се разделя собствеността или да се налага създаването на отделно дружество). Сред другите нови елементи в пакета е подобреният достъп до службите за спешна помощ, включително до 112 — единния европейски номер за спешни повиквания.