fbpx Ръстът на софтуерния сектор през 2021 г. ще надхвърли 20% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Ръстът на софтуерния сектор през 2021 г. ще надхвърли 20%

Ръстът на софтуерния сектор през 2020 г. е 15%, а според прогнозните данни за 2021 г. ще надхвърли 20,2%, което прави софтуерният бранш един от най-бързо растящите в България независимо от световната пандемична криза в глобален мащаб. В същото време до 2025 г. браншът ще се нуждае от нови над 32 000 работни места. Това сочат данните от годишния Барометър за състоянието на софтуерния сектор в България. Изследването се изготвя ежегодно от БАСКОМ със съдействието на CBN Pannoff, Stoycheff & Co. и се основава на данни от близо 4600 фирми.

Данните от БАСКОМ Барометър показват, че над 80% от приходите на софтуерните компании са от износ. Ръстът на приходите от износ е 15% на годишна база през 2020 г. и достига 3,8 млрд. лв., а за 2021 г. се очаква експортната стойност да нарасне с нови 20% и да достигне до 4,5 млрд. лв.

Приходите на софтуерната индустрия продължават да изпреварват ръста на БВП и през 2021 г. се очаква да достигнат 4.3% относителен дял спрямо БВП. Броят на заетите в софтуерния бранш в България за същия период надхвърля 46 200, а брутното месечно възнаграждение е 4 857 лв. В тази връзка софтуерният сектор е сред двигателите не само на растежа, но и на потреблението.

Работещите в сектора са основни потребители на банкови услуги, на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, основни купувачи и наематели на имоти. Фактът, че софтуерните компании не освобождават офисите си, въпреки че немалка част от екипите работят в отдалечен режим, бе потвърден и от Асоциацията на собствениците на бизнес сгради:

Според данните софтуерният сектор е сред най-сериозните данъкоплатци в България. Прогнозата за 2021 г. е, че софтуерните компании ще внесат допълнително 170 млн. лв. повече данъци и осигуровки спрямо 2020 г., с което работните места в сектора ще осигурят над 1 млрд. лв. данъчни постъпления в бюджета на страната. На този фон бяха дискутирани и рисковите фактори, които биха могли да повлияят на растежа на индустрията, сред които освен пазарът на работна ръка, са и конкуренцията, Covid-19, глобалната и националната икономика.

Сред изводите е, че се наблюдава крехка устойчивост на тенденцията новонаетите в софтуерните компании да са българи, завърнали се  от чужбина, като в някои компании достигат до 13% от общия брой служители.

Очакванията на БАСКОМ са до 2025 г. експортът в бранша да възлиза на над 8 млрд. лв., приходите от продажби да надхвърлят 10 млрд. лв., делът на сектора да бъде 7% спрямо БВП, да се открият над 32 000 нови работни места, а приносът към бюджета на страната да достигне 1,78 млрд. лв.