fbpx Българите оценява с 4,7 по шестобалната система банковите услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българите оценява с 4,7 по шестобалната система банковите услуги

Българите оценява с 4,7 по шестобалната система банковите услуги

Резултатите от онлайн проучването проведено сред 1230 клиенти на банкови услуги в цялата страна показа, че клиентите в най-голяма степен се влияят от конкретните финансови условия, които получават от банките. На второ и трето място са обслужването и гъвкавостта към различните нужди на отделните клиенти. С най-малка тежест при общата удовлетвореност са развитата клонова мрежа и разнообразните и иновативни продукти. Нивата на оценките по отделните индикатори варират между „среден” 3 и „много добър” 4.7 по шестобалната скала, което показва значителна степен на чувствителност на клиентите към получаваните услуги. Едновременно с това липсата на по-високи стойности от „много добър”, са индикативни за наличието на още по-високи очаквания към банките, особено що се отнася до цената на финансовия ресурс. До известна степен това въздейства негативно на нагласата на клиентите да възприемат банковите институции като партньор.

Класацията на десетте най-високо оцененни банки ни показва, че по-високите нива на удовлетвореност не са привилегия само на големите финансови институции. Проучването показва, че не са малко и банките с по-ниски пазарни дялове, които в значителна степен отговорят на изискванията на своите клиенти.

Проучването е организирано от в. Пари и Маркет ЛИНКС и ще приключи 22 юни на церемонията по награждаването на банковите институции в страната.

 

Facebook коментари