fbpx Ведомствените бензиностанции могат без нивомери | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ведомствените бензиностанции могат без нивомери

Ведомствените бензиностанции, които отговарят на определени условия могат да не купуват нивомерни системи според последните изменения в Закона за ДДС, съощиха от НАП. Преди измененията обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална памет и нивомери до края на март тази година.
Всеки, който използва ведомствената си бензиностанция единствено за зареждане на собствените си превозни средства, машини, съоръжения и други, не продава гориво и извършва плащанията си към доставчици на гориво само по банков път, може да не използва електронна фискална система с нивомери. От началото на май той ще е длъжен да изпраща информация за доставчика и доставените количества гориво чрез електронна услуга, която вече е достъпна на сайта на НАП. 
От 1 май всяко данъчно задължено лице, доставчик или получател по доставка на течни горива, ще подава в приходната агенция данни за доставката и движението на доставените или получените количества течни горива, както и за промяната в тях.
Данните ще се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис, което означава, че директно ще се подават данните в НАП чрез интернет страницата на агенцията. Електронната услуга ще влезе в действие до края на април.
Най-много са ведомствените бензиностанции при селскостопанските производители, които ги използват за зареждане на земеделската си техника, както и в пътническите и товарни превози. Приходната агенция започва поредица от информационни срещи с тези браншове, за да разясни последните промени в закона и изискванията за подаване на информация.